FacebookTwitterVKontakteYouTubeПідписатися на RSS
Заголовок
ПРЕДМЕТ ДАТА ТЕМА ЗАВДАННЯ
УКРАЇНСЬКА МОВА23.03

24.03

25.03

27.03
§52. Іменник якчастина мова
§53.Граматичнікатегорії іменника. Категорія роду іменників.
§54. Категорія числа іменників.
§55. Категоріявідмінків іменників. (опрацювати ці темис.286-300)
Виконати вправи 1.641 (усно), 644 (письмово), 645 (письмово).2.649 (письмово), 650 (письмово).3.662 (письмово).4.672 (письмово), 676 (письмово).
Вивчити §§52-54

Виконати завдання «Назустріч тестуванню» на ст. 310.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 23.03

24.03

25.03

27.03
1.Леся Українка .Драма-феєрія «Лісова пісня». Характеристика образів.
2.Бездуховність ібайдужість до краси в образах Килини та матері Лукаша.
3.Романтично-міфологічнийобраз Мавки
.4.Роздвоєність душіЛукаша.
1.Виписати цитати дохарактеристики головних героїв.

2.Письмово дативідповідь на запитання «Чи змогла б Мавка жити в сучасному світі?»
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 20.03 Поль Верлен "Поетичне мистецтво" Вивчити уривок на пам’ять
ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА16.03Опрацювати ст.103-105 (1, 2 питання)
ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА23.03ОПРАЦЮВАТИ СТ 106-108 (3, 4)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 20.03 Повторити розділ 5
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ23-27.03Зовнішня політика провідних країн світу перед II світовою війною (укр.) Друга світова війна wym-1585301615868
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Політика умиротворення агресора напередодні ІІ світової війни (укр.) Друга світова війна wym-1585301555603
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ0:28/6:15Початок Другої світової війни (1939 - 1941) - wym-1585301500982
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ20.03СРСР у системі міжнародних відносин напередодні Другої світової війни.СКОРИСТАТИСЯ ДЖЕРЕЛАМИ іНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ
ХІМІЯ Кислоти назвати хімічні властивосвосновні методи добування
АЛГЕБРА 18.03Розвязування тригонометричних рівнянь §.16 Вправи 16.13, 16.15, 16.17, 16.14
АЛГЕБРА19.03Розвязування вправ, вправи 16.21, 16.25Повторити § 15,16; вправи 16.19, 1626
АЛГЕБРА25.03Границя функції в точці, опрацювати §17 (вправи 17.1, 17.3, 17.5, 17.7)Вправи 17.2, 17.4
АЛГЕБРА26.03Похідні функції, її геометричний та фізичний зміст §18 (вправи 18.1, 18.3, 18.5)Вправи 18.2, 18.4
ГЕОМЕТРІЯ 17.03Скалярний добуток векторів. кут між векторами - §14 ст. 350-351 (вправи 14.7, 14.9, 14.11) Вправи 14.8, 14.11
ГЕОМЕТРІЯ24.03Розвязування вправ (задачі 14.13, 14.15, 14.22, 14.23)Повторити параграф (задачі 14.18, 14.24)
ФІЗИКА 16.03 Лабораторна робота "Вимірювання поверхневого натягу рідини" wym-1585296956577 Виконати в зошитах для підготовки Л/р
ФІЗИКА20.03Мехінічні властивості твердих тіл - wym-1585297184166Опрацювати § 35, вправа 33 (3,4)
ФІЗИКА23.03Лабораторна робота "Визначення модуля пружності (Модуль Онга)" wym-1585297419696Самостійно виконати завдання та надіслати на електронну адресу
ФІЗИКА27.03Термодинаміка. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії. wym-1585297530034Опрацювати § 36, 37, вправа 36 (4), 37 (1,2)
ІНФОРМАТИКА 16.03 Забезпечення конфіденційності електронних документів. Електронний офіс -wym-1585297740334 Опрацювати матеріал за посиланням, що подано у темі
ІНФОРМАТИКА 19.03Виконання індивідуальних та колективних проектів. Скласти карту пам’яті з теми "Електронний документообіг"
ІНФОРМАТИКА 23.03 Повторення і систематизація розділу "Основи електронного документообігу" wym-1585297953203 Виконати тести, заскрінити та надіслати разом з проектом на ел. адресу
ІНФОРМАТИКА 26.03 Безпека інформаційних технологій. Інформація та інформаційні відносини. wym-1585298153694 - Опрацювати матеріал за посиланням
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 27.03 Футбол.Повторити правила гри у футбол. Д/з: біг у чергуванні з ходьбою, виконання силових вправ.

06.04.2020

Заголовок
Предмет Дата Тема Завдання
Українська мова 06.04 §33 Контрольнийтвір - стаття в газету на морально-етичну, професійну темуОпрацювати матеріал підручника (ст. 364-365)Виконати вправи за підручником М.Я. Плюща: 837 (усно), 839 (усно) Написати статтю до газети на тему « Вибір професії - вибір долі» або«Бібліотеки гинуть мовчки».Статтю оформити на окремих аркушах для задачі
Українська мова10.04Прикметник як частинамови. Лексико-гратичні розряди прикметників, їхні особливості і функціонуванняв мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні івідносні.Опрацюватиматеріал (ст.312 - 314), виконати вправи: 707 (усно), 710 (письмово)1. Вивчити §56, виконати вправу 713 (ст. 315)
Українська мова13,14.04Ступені порівнянняякісних прикметників, творення їх. Зміни приголосних при творенні ступенівпорівняння прикметників. Повні і короткі форми прикметників, стягнені інестягнені форми повних прикметників, особливості функціонування їх у сучасній українській мові.Опрацюватиматеріал (ст.315 - 316), виконати вправи: 715, 716, 717 (письмово)
Українська мова15,17.04Творення відносних іприсвійних прикметників. Відмінювання прикметників. Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. Стилістична роль повнихі коротких прикметників. Синоніміка прикметниківі непрямих відмінників іменників. Словник епітетів української мови.Опрацювати матеріал §58 (318 – 319 ст.) , виконати вправи:722 (письмово) , 723(письмово), 725(письмово), 728 (письмово), 731 (письмово).
Українська література 06.04 Леся Українка «Кассандра» – новаторство в жанрі драматичної поеми.Авторська інтерпритація образу Кассандри – античної віщунки1. Записати поняття «Драматична поема».2. Прочитати з підручника про історію створення поеми.3. Дати відповідь на питання «Чому ЛесяУраїнка використовує міф, що її змусило це зробити?» 1. Прочитати «Кассандру».
2. Подивитися відеоурок на ua.перший о 10:00.
Українська література10.04Творчість Лесі Українки в контексті української і західноєвропейської літератури. Виконати тестові завдання (ст. 317-318)Прочитати про перекладацьку діяльність Лесі Українки.Виконати завдання на сторінці 318, довести або спростувати тези (письмово).
Українська література13,14.04Читацький практикум. Перекладхудожніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений(Лесі Українки, Івана Франка та ін.).Відгук – це обмін враженнями про твір.
Українська література15,16.04Повторення творчості О. Кобилянськоїта Лесі Українки.Домашня робота
Виконати тести.
Зарубіжна література "Зміни в драматургії на межі ХІХ-ХХ ст." wym-1586519380999 Д/з.Прочитати на стор.181-184 (за підручником).
Зарубіжна ліература09.04. .Моріс Метерлінк "Синій птах".Проглянути відеоурок. wym-1586519465770Д/з Прочитати драму, ознайомитися з життям та творчістю Метерлінка.
Зарубіжна література14.04Моріс Метерлінк Синій птах".Переглянути відеоурок. wym-1586968658387Д/з. Вивчити біографію.Прочитати драму.
Англійська мова 07.04 wym-1586261297573
Англійська мова14.04Спорт.
Читати впр.3, стор.198- 199. wym-1586970332932
Написати впр.4, стор.200. wym-1586970352274
Історія України 06.04 Україна на початку радянсько-німецької війни. Тарас Бульба ( Боровець). - wym-1586261699929
Історія України13.04.Окупація України військами Німеччини та її союзниками. - wym-1586968537159Д/з. П.30.
Всесвітня історія10.04Воєнні дії в 1942-1943рр. Окупаційний режим . Рух Опору - wym-1586519570601Д/з. П.22.
Всесвітня історія17.04Завершення і підсумки війни. Д/з. П 23.
Громадянська освіта08.04Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів.Д/з. Опрацювати тему 3, стор. 110-113.
Громадянська освіта15.04Медіаграмотність.Цифрова ідентичність. Д/з. Тема 4.
Алгебра 07.04 Похідна функції. Похідні елементарних функцій. Вивчити п.18 с.167-169, вправи 18.9, 18.13, 18.15 - wym-1586261574939 Д.з. Формули вивчити з п 18, вправи 18.10, 18.14
Алгебра09.04Правила диференціюванняВивчити п.20 на с.180-184Вправи 20.1 20.3 20.5 20.9Д/з. п.20, вправи 20.4 20.6
АлгебраПохідна функції. Похідні елементарних функційВивчити п.18 с.167-169, вправи 18.9, 18.13, 18.15Д.з. Формули вивчити з п 18, вправи 18.10, 18.14
Алгебра15.04.Правила диференціюванняВивчити формули з п.20, виконати вправи 20.13 20.15 20.19 20.23Д/з. п.20, вправи 20.14, 20.16
Геометрія 14.04. овторення. Паралельність прямих і площин у просторі. Повторити п.1-5, виконати завдання 1-5 із контр. зошита на с.79
Фізика 06.04Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес - wym-1586262176161 Опрацювати параграф 38 (контрольні запитання), вправа 37 №2
Фізика10.04Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина - wym-1586262291833Ознайомитися з відеоуроком, опрацювати параграф 39, вправа 39 №4,5
Фізика13.04Розв. задач з теми "Молекулярна фізика і термодинаміка" wym-1586968056968Підготувати проекти за орієнтовними темами в кінці ІІІ розділу підручника.
Фізика17.04Абетка електростатики. Роз. задач - wym-1586968112483Опрацювати відеоурок, параграф 40, вправа 40 (3) wym-1586968154215
Хімія 06.04 Оксиди. Класифікація, хімічні властивості - wym-1586261764465 Скласти конспект за уроком
Хімія08.04Вуглеводи у харчових продуктах виявлення біологічного значення. Штучні волокна біологічне паливо
Хімія10.04Вплив полімерний матеріалів на здоров'я людини і довкілля, проблеми утилізації
Хімія15.04Пластмаси. Каучук. Гума, найпоширеніші полімери та йіхне використання Підготувати коротке повідомлення з мережі Інтернет (у зошит)
Хімія17 04Синтетичні волокна, їх значення застосуванняу побуті та промисловості.
БіологіяСпадкові хвороби і вади людини.
Біологія09.04Методи діагностики та профилактики спадкових хвороб людини.Опрацювати завдання до теми.
Біологія10.04.Репродукция як механизм забезпечення безперервности иснування видив.Опрацювати завдання по теми.
Біологія17.04Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики.Опрацювати завдання за темою.
ГеографіяАфрика. Загальна характеристика. Опрацювати параграф
Географія15.04Особливості економіки країн Африки.Опрацювати тему ст. 165.
Інформатика 06.04 Загрози безпеці інформації в автоматизованих системах. Основні ненавмислі та навмисні штучні загрози. wym-1586262506438 Опрацювати презентацію, основні терміни занести до зошита
Інформатика09.04Технічні і програмні засоби добування інформації - wym-1586262594921Написати повідомлення з теми - "Сучасні квантові технології захисту інформації"
ЗВ (дівчата) 07.04Накладання шин на верхню і нижні кінцівки - wym-1586261483471
ЗВ (Дівчата)09.04Найпростіші тести на виявленняознак життя
ЗВ (дівчата)14.04Домедична допомогапри ураження сильнодіючими речовинами
ЗВ (хлопці)07.04Захист населення в надзвичайних ситуаціях.Завдання: З'ясувати, вивчти: Укриття населення в захисних спорудах. Призначення захисних споруд. Протирадіаційні укриття. ВИВЧИТИ: Правила перебування в спорудах. Евакуаційні заходи
ЗА (хлопці)09.04Узагальнення, повторення тем з Цивільної оборони. Тренування в перенесенні, евакуації ранених, постраждалих.
ЗВ (хлопці)14.04Подолання перешкод.Завдання : тренувати подолання горизонтальних, вертикальних перешкод стрибками.Перелізання вертикальних перешкод.
ЗВ (хлопці)16.04Базові елементи самозахисту в бою. Завдання: тренувати бойову стійку, пересування в стійці кроком, прийоми падіння (страхування)Тренувати удари рукою і ногою і захист відних, удари коліном, головою.
Фізична культура09.04Модуль футбол.Тема: Відбирання м'яча.1.Удари по м'ячу ногою на точність.2.Жонглювання м'ячем. Д/з: біг у чередуванні з ходьбою.
Технології07.04Вироби з тіста .Види тіста.Загальна характеристика розпушувачів.Використання.Вимоги до якості.Технологія приготування дріжджового тіста опарними способом.
Фізична культураОсновні засади суддівства.1.Різні способи ведення м'яча, контролюючи м'яч.2.Відбирання м'яча у широкому випаді.
Фізична культура14.04.Модуль футбол.Тема. Удари по м'ячу ногою на точність.Д/ з вправи з м'ячем.
Фізична культура16.04. Модуль футбол.Тема. Удари по м'ячу ногою на точність. Зупинка м'яча грудьми. Обманливі дії.Д/ з вправи з м'ячем.

21.04

Заголовок
Предмет Дата Тема Завдання
Українська мова 21-22.04 Своєрідність займенника як частинимови. Розряди займенників за значенням, характеристика їх. Групи займенників.Опрацювати §59 (ст. 329 – 330)Виконати вправи 750, 751, 752 (письмово)Домашня робота Вивчити §59.Вправи 754, 756 (ст. 332)
Українська мова24.04 Відмінювання займенників. Явищепрономіналізації. Правопис займенників, написання заперечних, неозначенихзайменників. Перехід займенників в інші частини мови. Стилістичні функціїзайменників.РМ Електронний лист. Смс – повідомленняВиконати тести на ст. 336. Написати електронного листа «Лист дорезюме на роботу» і відправити на мою електронну адресу sveta.rozman1972@gmail.com
Українська мова27.04Числівник як частина мови. Формуваннячислівників як частини мови. Число і числівник. Розряди числівників зазначенням, характеристика їх. Групи числівників за будовою.Опрацювати §60(ст. 337-339)Виконати вправи 770, 772 (письмово)Вивчити§60. Вправа 778 (ст.342)
Українська мова28,29.04Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з іменниками у непрямих відмінків. Опрацювати §60(ст. 340-341). Виконати вправи 775, 776 (письмово)Повторити §60.
Утворіть кількісні та порядкові числівники, провідміняйте їх разом з дібраними до них іменниками. Складіть з цими числівниками речення.2,9;540; 600; 392; 16; 9.
Українська література 21-22.04 Символізм як різновид модернізму. Ідейна настанова – вихід за межі буденності, прагнення «не описати, а оспіватистан душі» (М. Вороний). Філософська основа (оглядова). Ж. Мореас , «Маніфестсимволізму» (1886).Угрупування «Молода муза»,«Українська хата» (М. Вороний, О.Олесь, Д.Загул, П. Тичина). Піднесення конкретного образу до рівня символу. Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми. Домашня робота.
Законспектувати матеріал, що поданий через Вайбер.
Українська література 24.04 Володимир Винниченко - громадський іполітичний діяч. Загальна характеристика творчості: проблематика, жанрове розмаїття, стильові особливості.Опрацювати поданий матеріал. Виконати тестові завдання онлайн побіографії Винниченка.
Українська література27.04Володимир Винниченко. Новела«Момент» ( із оповідань тюремної Шехерезади). Філософський зміст. Проблематика. Імпресіоністична манера письма автора. Особливості композиції. Опрацювати матеріал підручника (ст. 367 – 372)1. Прочитати новелу «Момент».
2. Скласти план до новели. 3. Характеризувати образи.
Українська література28.04Володимир Винниченко. Новела«Момент». Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя1. Перевірте чесно свої знання зтеми. Письмово проаналізуйте твір за питаннями: „Момент”
1.□Підзаголовок.
2.□Рік створення.
3.□Напрям.
4.□Течія.
5.□Рід.
6.□Жанр.
7.□Тема.
8.□Ідея.
9.□Головна думка
10.□Мотиви.
2.Характеризувати персонажі новели.
Зарубіжна література21.04.
23.04.
Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики ( за твором М.Метерлінка "Синій птах"). Д,/з. Виписати фантастичні елементи і символічні образи з твору, записати у робочий зошит, відіслати мені на вайбер.
Англійська мова 24.04 Meet Great Britain. Лексико-граматичні вправи wym-1587993763805 Ex.4, p.205.
Історія України
Всесвітня історія 24.04.Світ після Другої світової війни. . Д/з. П.24.22
Громадянська освіта 22, 24.04.Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті. Т.5.Стор.117
Алгебра 22.04.20 Ознака сталості функції. Достатня умова зростання і спадання функції. Опрацювати п.21 на с.190-192, вправи 21.1, 21.3, 21.7, 21.8 Д/з. п.21, 21.2, 21.8
Алгебра 23.04.20 Критичні точки функції. Екстремуми функції.Опрацювати п.22 на с.199-202 в підр. Вправи 22.1 22.3 22.7 22.9 Д/з. п.22, вправи 22.2 22.8
Геометрія 21.04.20 Перпендикулярність прямих і площин у просторі.Повторити п.6-10 у підр. Виконати завдання 1-4 на с.93 в контрольному зошиті.
Геометрія28.04.20Координати і вектори у просторі.Повторити п.11-15. Розв. задачі 13.27 13.29 13.33 13.35.Д/з. п.11-15, задачі 13.28 13.30.
Інформатика 23.04 Ідентифікація та аутентифікація користувачів wym-1587994259371 Опрацювати конспект уроку за посиланням, основні терміни занести до зошита - wym-1587994208687
Інформатика27.04Криптографічні методи захисту інформації. Познайомитися з історією криптографії з відеоуроку - wym-1587994315959Підготувати реферат на тему "Захист периметра комп. мереж"
Фізика 24.04 Електричне поле. Розв. задач wym-1587994013556 Опрацювати параграф 41, оформити розв. задач з вправи №41
Фізика 27.04 Електричне поле.опрацювати параграф 41, Вправа
Біологія 23.04.Ріст та розвиток клітин та фактори,які на нього впливають. Опрацювати завдання за темою.
Біологія24.04.Старіння та смерть клітин.Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.Параграф 58. Самостійна робота з ілюстрацією с.229-230.
Хімія 22.04 Багатоатомість та зв'язки між кланами органічних речовин
Хімія24.04 Ферум. Магній. Кальцій.Пройти онлайн-тест - wym-1587993693393
Географія22.04Субрегіони Африки. Опрацювати за підручником пар. 43.
ЗВ (дівчата)21.04Порядок надання допомоги при травмі очей
ЗВ (дівчата)23.04Алгоритм надання допомоги при травмі грудної клітки
ЗВ (хлопці)21-23.04 Поняття про переломи та їх кваліфікація.Перша медична допомога при переломах. Способи та правила транспортування потерпілого.Навчитись накладати шину при переломі кісток передпліччя та гомілки потерпілого.
Технології21.04. Приготування виробів з бісквітного тіста. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій. Д/З Виготовлення виробу.
Технології28.04 Приготування виробів з листового тіста. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.Д/З Виготовлення виробу.
Фізична культура21.04.Модуль футбол.Тема. Удари по м'ячу ногою на точність. Різновиди ведення м'яча.
Фізична культура22-23.04. Модуль футбол.Тема. Удари по м'ячу ногою на точність. Різновиди ведення м'яча. Повторення ведення м'яча.
Фізичне виховання
Кiлькiсть переглядiв: 151

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.